Algemene Voorwaarden

Disclaimer: Als webshopeigenaar moet u de Algemene voorwaarden op uw website publiceren. Het document moet de relatie tussen u en uw klant specificeren en uw terugbetalings- en opnamebeleid uitleggen. Er zijn veel voorbeeldsjablonen voor Algemene voorwaarden online te vinden, zoek gewoon naar "Algemene voorwaarden generator". In elk geval raden we u ten zeerste aan juridisch advies te zoeken en de sjabloon aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf.

IN KAART BRENGEN VAN DE KLACHTEN EN SCREENEN NAAR DE WERKELIJKE OORZAAK

Meestal worden de symptomen bestreden hetzij met allopathie (medicijnen), hetzij op een natuurlijke manier. Maar ons lichaam heeft een bepaalde belastbaarheid die voor iedereen anders is. Wanneer die drempel wordt overschreden, dan stuurt ons systeem de signalen om ons dat duidelijk te maken. Je kan dus te maken krijgen met ziekte, pijn, burn-out, allergie, slapeloosheid, post traumatisch stresssyndroom, depressie, verstoorde hormonenwerking, enz...

Je hebt dan de keuze om de symptomen te onderdrukken of op zoek gaan naar de werkelijke oorzaak en die op een natuurlijke en ondersteunende manier aan te pakken.

Het spreekt voor zich dat elke oorzakelijke impact op het lichaam kan leiden tot klachten. Daarom is het belangrijk om alle niveaus te screenen en in relatie tot de klacht en tot elkaar de oorzakelijk factor in beeld te brengen. We spreken niet alleen over het fysisch lichaam, maar ook over de biochemie, emoties en energie.GEZONDHEID START BIJ HET ELIMINEREN VAN DE WERKELIJKE OORZAAK

Nadat de klachten en oorzaak in kaart zijn gebracht, is het belangrijk om de onderliggende relaties tot het systeem en de relaties onderling van alle pijlers in volgorde van belangrijkheid te elimineren of te transformeren.

In deze uitdagende tijd is het voor het menselijk lichaam quasi onmogelijk om balans te vinden, laat staan in balans te blijven. De afgelopen decennia zijn er enorm veel stress prikkels bijgekomen zoals heel veel schadelijke stoffen waar we dagelijks in onze voeding en dagelijks leven aan worden blootgesteld. Ons lichaam is niet (meer) in staat om de waterval aan schadelijke stoffen te verwerken met als resultaat van ophoping ins ons lichaam en het berokkenen van schade. Op korte of lange termijn.

Zelfs pasgeboren baby's worden met veel meer toxines in het bloed geboren dan pakweg 20 jaar geleden.

Het aantal schadelijk stoffen in ons leefmilieu is op 100 jaar werkelijk geëxplodeerd. En daarbij is er ook een verschuiving in de voedingsindustrie waar we een afname zien van essentiële bouwstoffen voor het lichaam en enorme toename van schadelijke stoffen. Dit alles heeft uiteraard gevolgen op onze immuniteit en gezondheid.

We zien dan ook heel veel ziektes en syndromen ontstaan. Net zoals meer en meer allergieën en intoleranties. Ook burn-out en depressie zijn in opmars. Net zoals auto-immuunziektes. En daling van de fertiliteit.

In combinatie met een gejaagde en ongezonde levensstijl is dit alles een perfecte mix voor ziekte, aanslepende vermoeidheid en andere klachten.

Je hebt natuurlijk de keuze (de vrije wil van de mens is heilig) om je gezondheid in eigen handen te nemen en je op een andere manier te laten begeleiden en healen.

ANDERE KIJK OP GEZONDHEID

Alles is energie! Al eeuwen lang is er op aarde de kennis van het onzichtbare en ontastbare. Om verschillende redenen werd die kennis beschermd en geheim gehouden.

We leven is een bijzondere tijd waarin meer en meer wakker worden en meer zelfbewustzijn ontwikkelen.

Het wordt duidelijker dat ALLES ENERGIE IS zoals Einstein ook beaamde.

Ook wij zijn energie. We hebben naast ons fysische lichaam ook subtiele lichamen die we met het fysische oog niet kunnen zien, maar soms wel kunnen voelen. Denk maar aan fysische klachten die eigenlijk emotioneel zijn. Dat we bepaalde dingen kunnen voelen of dat we blijven tegen iets aanlopen, hoe hard we ook ons best doen.

Meer en meer staat de mensheid open voor de energetische component van ons bestaan.

We hebben rond ons fysisch lichaam verschillende subtiele lichamen en een elekromagnetisch veld. Net zoals elk levend wezen trouwens.

We kunnen dit elektromagnetisch veld opladen en sterker maken door pulserende hoogfrequente plasmatechnologie, wat onze gezondheid ten goede komt.

Bijwerking van deze technologie is ervaring van diepe innerlijke vrede en gelukzaligheid met tal van voordelen voor alle cellen van het lichaam.