Causopractie

Een quantum biologische benadering van je gezondheidsklachten

De dagelijkse blootstelling aan schadelijke invloeden heeft ernstige impact op onze gezondheid

Causopractie is een innovatieve en alomvattende benadering van gezondheidszorg. Het tracht de traditionele zorg te herdefiniëren en af te stemmen op moderne klachten van patiënten, zoals stress, milieuvervuiling en ongezonde levensstijl. 

Een causopractor voert causopractie uit, waarbij onderzoek uitwijst welke factoren hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de klachten en deze behandelt, rekening houdend met biomechanische, mentale/emotionele, energetische en biochemische factoren. Het doel is om de klachten op een oorzakelijke manier aan te pakken en ook preventief te werken om toekomstige klachten te voorkomen, altijd met respect voor de wetten van oorzaak en gevolg.

Causopractie streeft naar het identificeren van de oorzaken van klachten door uitsluitend te vertrouwen op de wetten van oorzaak en gevolg en de oorzakelijke evolutie van de klachten systematisch in kaart te brengen. De causopractor onderzoekt alle mogelijke componenten die storingen kunnen veroorzaken, zoals biomechanische, biochemische, emotionele/mentale en energetische factoren, en de interacties tussen deze componenten. Door het behandelen van deze storende factoren, vergelijkbaar met het afbreken van een gebouw van boven naar beneden, kan de ware kern van het probleem blootgelegd en doelgericht behandeld worden.

Voor meer informatie kan men terecht op de website www.causopractie.org of het boek "Causopractie - Eerst de Oorzaak" van Christopher IMJ Read aanschaffen op www.boekkopen.be.

Kortom, causopractie draagt bij tot het herwinnen van het zelfgenezend vermogen, optimale functie en gezondheid voor jong en oud(er)

En dit op een natuurlijke manier.

Wanneer is causopractie zinvol?

- bij klachten aan spieren, gewrichten en pezen

- bij metabole stoornissen

- bij hormonale stoornissen

- bij psycho- emotionele problemen

- bij energetische problemen


Prijs per consult: 60€ (+/- 45 min)