Theraphi®

Een quantum technologische benadering van je gezondheidsklachten

Helende frequenties

Nicolas Tesla staat samen met andere uitvinders aan de wieg van deze baanbrekende technologie die gebruik maakt van plasma, infra- geluiden en helende frequenties van Fibonacci en Shumann.

Albert Einstein wist het ook: alles is energie en de materie wordt gecreëerd via resonantie. 

Ook onze cellen, organen, gedachten, emoties, overtuigingen en intenties hebben een allemaal een specifieke frequentie. We zijn dus eigenlijk een verzameling van allemaal verschillende frequenties (bewust of onbewust) die vorm geven aan onze fysieke materie en onze fijnstoffelijke lichamen. Er is dus een zichtbare en onzichtbare wereld. Het is zelfs zo dat de onzichtbare wereld meer invloed heeft op ons leven dan de zichtbare wereld. Het is de energie (frequenties) die vorm geven aan de materie. Daar zijn de meeste mensen zich nog niet van bewust. Of toch nog niet genoeg.

Theraphi® creëert de mogelijkheid om freqentiële informatie te ontvangen in de verschillende niveau's van lichaam, ziel en geest. Het versterkt het elekro-magnetisch veld en de subtiele lichamen via oa de chakra's (emoties en energie). Alle cellen krijgen informeren in een LEVEN-GEVEND elektro- magnetisch plasma veld met de frequenties van Shumann, Fibonacci en de Golden ratio frequenties.

Theraphi® heeft een helend effect op het hele wezen en geeft een instant gevoel van "bliss en innerlijke rust" door het herstel en de alignatie van jezelf met de Oneindig Intelligente Goddelijke Bron. 

In deze uitdagende en veranderende tijden is Theraphi®  een uitstekende ondersteuning bij transformatieprocessen en een brede waaier aan gezondheidsklachten.


Prijs per sessie: 60€ (+/- 30 min)


Voor professionals is het mogelijk om de technologie aan te kopen
 en een opleiding te volgen.